Subsidie asbestsanering Overijssel

Subsidie asbestsanering Overijssel

De subsidie voor asbestsanering is voor particulieren en bedrijven mogelijk. Wanneer u een asbest dak wilt laten saneren bent u natuurlijk benieuwd naar de subsidie en financieringsmogelijkheden. Hieronder worden voor beide groepen de mogelijkheden toegelicht. Hulp nodig, of weet je niet hoe het zit met asbest in jouw woning of bedrijfspand? Een bouwkeuring in de provincie Overijssel laten uitvoeren biedt meer inzicht en deze bouwkundig expert kan meedenken aan een goede oplossing en kostenindicatie.

Subsidie voor asbestsanering

  1. Subsidieregeling verwijderen asbestdaken: Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbest dak.
  2. Energiebesparende maatregelen ondernemingen Overijssel: Gaat u de asbestsanering combineren met energiebesparende maatregelen? Dan biedt de provincie Overijssel daarvoor subsidie. Als uw bedrijf aan de voorwaarden voldoet, kan de subsidie maximaal 25% van de investeringen met een maximum van € 2.500,– bedragen.
  3. Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie + (SDE+) 2016: Als u na de dak sanering hernieuwbare energie gaat produceren, kunt u bij grotere systemen gebruik maken van de subsidieregeling SDE+.
  4. Energie Investeringsaftrek (EIA): De EIA is een fiscale aftrekregeling die u direct financieel voordeel biedt als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor de winst over 2016 is dit bedrag 58% van de investering (aanschaf- en voortbrengingskosten).
  5. Kleinschalige investeringsaftrek (KIA): Als u in een boekjaar investeert in een nieuw dak, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. U mag dan maximaal 28% van de winst aftrekken. De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.

Financieringsmogelijkheden

Vanuit provincie Overijssel wordt alleen een energielening voor energiebesparende maatregelen aangeboden. Deze kan niet worden ingezet voor het financieren van de asbestsanering.

 

Subsidie voor asbestsanering voor particulieren

Subsidieregeling verwijderen asbestdaken: Deze subsidie bedraagt € 4,50 per m² verwijderd asbest dak.

 

Financieringsmogelijkheden

Energiebespaarlening Overijssel: via SvN kan een lening worden aangevraagd voor energiebesparende maatregelen in de eigen woning en deze lening mag ook worden gebruikt om de kosten van de asbestsanering te financieren. De rente van de lening is extra laag door een bijdrage van provincie Overijssel. Momenteel staat de rente op circa 2%, kijk voor de actuele rente op energiebespaarlening.

Reacties zijn gesloten.