Hoe verwijder je asbest van je tuinschuur?

Hoe verwijder je asbest van je tuinschuur?

Asbest is een uiterst gevaarlijke stof. Wanneer de deeltjes vrijkomen en ingeademd worden kunnen ze later zorgen voor asbestose, longkanker, buik- en longvlieskanker. Je dient er dus erg voorzichtig mee om te gaan. Ook is het best om het zo snel mogelijk te verwijderen, zodat het niet nog verder afbreekt. Belangrijk om te weten is dat de stof enkel schadelijk is wanneer je het inademt. Dus hoe zorg je ervoor dat je het veilig kan wegkrijgen?

Mag ik wettelijk asbestplaten verwijderen?

Omdat asbestdeeltjes enkel vrijkomen wanneer een asbestplaat breekt of vergaat is het toegelaten om je eigen asbest te verwijderen op de voorwaarde dat het gaat om een asbestcementen golfplaat, een lei of een buis. Deze dienen in goede staat te zijn. Gebroken platen of platen waarbij de deeltjes los zitten moet je door erkende mensen weg laten halen.

Welke voorzorgsmaadregelingen moet ik nemen?

Als asbestvezels loskomen kan je ze niet zien, zijn ze microscopisch klein en zo licht dat ze in de lucht blijven zweven en zich ook zeer gemakkelijk verspreiden. Je mag dus nooit boren in de platen of de platen schuren/breken. Voor iedereen gelden dezelfde voorzorgsmaatregelen. Zowel werknemers, zelfstandigen en particulieren dienen deze regels wettelijk te volgen.

Vermijd stof door het materiaal te bevochtigen. Doe dit echter voorzichtig zodat je niet voor extra stof zorgt. Dit gebeurt soms wanneer mensen hogedrukpompen gebruiken. Koppel de asbestelementen vervolgens los door ze los te schroeven of uit elkaar te halen. Probeer ze niet te breken. Maak hierbij gebruik van handwerktuigen zoals een schroevendraaier. Gebruik vooral geen boor of zwaardere toestellen. Gebruik bij deze handelingen een goed aansluitend stofmasker met de hoogste beschermingsklasse. Namelijk FFP3. Gebruik ook een wegwerpoverall aangezien je kleding achteraf best niet meer gebruikt wordt; doe deze buiten het huis uit en spoel ook schoenen buiten af. Het is erg belangrijk dat de deeltjes niet naar binnenkomen. Hier kunnen ze zich niet verspreiden en zetten ze zich vast. Wanneer je dus aan het werken bent moet dit altijd buiten gebeuren en moeten alle ramen en luchtfilteringssystemen uitgeschakeld worden. Dit verzekerd optimale veiligheid.

Enkele tips

Er bestaan asbestplatenzakken of containers die ervoor zorgen dat je het op een veilige manier kan afsluiten wanneer je het vervoert. Heb je toevallig de asbestplaten binnenhuis liggen. Maak dan achteraf zeker alles schoon met water en gooi gebruikte dweilen of doeken en de wegwerpoverall verpakt weg met het asbestafval. Verlucht hierbij dan weer goed. Het enige wat je nu nog moet doen is de asbest afvoeren!

Reacties zijn gesloten.