De 10 Meest Voorkomende Gevaarlijke Stoffen in de Bouw

De 10 Meest Voorkomende Gevaarlijke Stoffen in de Bouw

In de bouw worden veel verschillende materialen gebruikt die verschillende doelen hebben en diverse functies moeten vervullen. De meerderheid van deze materialen zijn ongevaarlijk als er verantwoordelijk mee wordt omgegaan, maar een aantal gevaarlijke chemicaliën en metalen worden toch nog regelmatig gevonden in oude en nieuwe gebouwen. Je kan hierbij denken aan giftige stoffen, zware metalen, en stof en gassen die tijdens het werken ontstaan.

Giftige stoffen

Sommige stoffen die kunnen worden aangetroffen in gebouwen zijn direct schadelijk voor de gezondheid van mensen die in aanraking komen. Het bekendste voorbeeld van deze, vaak chemische, materialen is waarschijnlijk Asbest, al zijn er ook andere vlamvertragers en houtbehandelingen die een negatief effect op mensen kunnen hebben

Asbest is een vlamvertrager die voorkomt in veel daken en muren van gebouwen die voor het jaar 1994 gebouwd zijn. In 1993 werd deze stof verboden in Nederland omdat het bleek dat asbest ernstig kankerverwekkend is en ook andere longaandoeningen kan veroorzaken.

Gehalogeneerde brandvertragers worden op dezelfde manier gebruikt als asbest en zijn daarom meestal ook te vinden in daken en muren. Bij blootstelling aan dit materiaal, vooral nadat het verwarmd is waarna het giftige gassen uitstoot, kunnen serieuze hormoonproblemen en auto-immuunziektes optreden.

Hout wordt vaak behandeld met chemicaliën om rot en insecten af te weren, zodat het hout beter behouden blijft. Veel houtbehandelingen bevatten de giftige chemicaliën Arseen, Creosoot, of PCP. Deze zijn erg effectief in het doden of afweren van plagen, maar zijn ook schadelijk voor mensen. Naast dat deze mineralen kankerverwekkend zijn, kunnen ze ook leiden tot verschillende huid-, hart-, en leverziektes.

Zware metalen

Metalen worden ook veel gebruikt in de bouw omdat ze veelzijdig en makkelijk te bewerken, maar toch heel sterk zijn. In kleine hoeveelheden hebben mensen deze metalen ook nodig om te leven, maar bij langdurige blootstelling kunnen zware metalen ernstige effecten op de gezondheid hebben.

Lood is een zwaar metaal dat vroeger veel in dakpannen, verf, en pijpleiding gebruikt werd en nu nog steeds veel gevonden wordt. Lood kan snel worden opgenomen in de bloedbaan, waar het kan leiden tot verschillende bloed-, brein-, en nieraandoeningen.

Cadmium wordt vaak gebruikt in legeringen met andere metalen en in elektrische installaties. Het is echter een kankerverwekkende stof die ook verantwoordelijk kan zijn voor longziekte.

Giftig materiaal dat ontstaat tijdens het werken

Sommige materialen zijn in hun geheel niet gevaarlijk voor mensen, maar zodra het gesneden, gelast, of doorgeboord wordt kunnen er rook, stofdeeltjes, en gassen vrijkomen die wel een gevaar kunnen vormen.

PCV is een erg populair lichtgewicht kunststof die vooral wordt gebruikt in waterleidingen, elektriciteitskastjes, en kozijnen. Ondanks de populariteit van dit materiaal kan het erg giftig zijn voor mensen wanneer het wordt ingeademd of doorgeslikt. Blootstelling kan leiden tot longziektes en de werking van essentiële hormonen en organen verstoren.

Glasvezel en Silica zijn ook materialen die normaal gesproken geen gevaar vormen, maar bij verhitting of schade aan het materiaal kunnen stofdeeltjes vrijkomen die ernstige schade aan de luchtwegen toebrengen. Het is daarnaast ook aan te raden voorzichtig te zijn rondom kwartsstof, houtstof, en lasrook om dezelfde redenen.

Voorzorgsmaatregelen

Het is duidelijk dat je bij bouwprojecten aan vele giftige substanties blootgesteld kan worden. Voor je eigen veiligheid is het dan ook verstandig de juiste voorzorgsmaatregelen te nemen. Dit bevat, onder andere, het dragen van ademhalingsbescherming en handschoenen tijdens het klussen.

Reacties zijn gesloten.